Složení výboru SVJ

Předseda

Ing. Aleš Doležal

Místopředseda

Petr Kořínek

Člen

Milan Vacík

Člen

Hana Hančlová

Člen

Lukáš Mouka