Výbor má 5 členů. Zasedá zpravidla 1x za 14. dní ve čtvrtek od 18:00 v místnosti 482/6.
Z každého zasedání výbory je přijato usnesení.