Jak na to

informovat výbor a správce majetku o

 • nabytí vlastnického práva k bytu
 • počtu osob užívajících byt (případně trvale hlášených)
 • výši záloh za teplo, teplá a studená voda, ...
 • způsobu vypořádání připlatků a nedoplatků za poslední zúčtovací období
informovat výbor a správce majetku

Stavebník:

 • musí kontaktovat technika objektu, který seznámí stavebníka s právy a povinnosti
 • pokud chce informovat ostatní vlastníky o probíhající rekonstrukci, zašle výboru vyplněný formulář k vyvěšení na nástěnce
 • dbá o udržování pořádku ve společných částech objektu
 • stavební materiál a odpad skladuje ve společných prostorách pouze na dobu nezbytně nutnou pro transport do a z bytu (v řádech jednotek minut)

Výměna radiátorů:

 • dopředu si zajistit klíče od společných prostr pro vypuštění stoupačky
 • po opětovném napuštění systému zajistit odvzdušnění
 • kontaktovat správce odečtu tepla a vyžádat protokol o shodě

Optimální teplota 15 - 24°C

Termostatické hlavice - jsou nastaveny v rozsahu optimální teploty (0 na hlavici = 15°C max na hlavici = 24°C)

Odvzdušnění - je třeba provádět na všech radiátorech v bytech na 7. patře a zaároveň otevřít všechny radiátory v celé stoupačce. Minimálně na začátku topné sezóny

Měření tepla - poměrově s funkcí dálkového odečtu.

Teplota

Vodoměry - odečet vody provádí průběžně radiově pomocí technologie firmy ISTA.

Hlavní uzávěr - 484/4, 483/4, 482/chodba sklepu směrem k 483, 481/4

Hlavní uzávěr - v suterenu každého vchodu, v prostoru pod schody

 • frekvence odvozu 2x týdně (út, pá)
 • umístění kontejnerů: 1x naproti vchodu 484, 2x naproti vchodu 481
 • kontejnery jsou určeny pro směsný odpad, nikoli pro velkoobjemový odpad (nábytek, stavební odbad, snita, ....)
 • pro velkoobjemový odpad je možno využít sběrný dvůr Hl.m. Prahy případně přistavené velkoobjemové kontejnery MHMP
 • Televize STA - digitální příjem signálu pomocí set-top boxů - seznam stanic (05/2018)
 • Rádio STA - digitální příjem signálu
 • Internet
  • UPC - rozvod proveden pod fasádou domu = přípojky v blízkosti okna. Zapojení probíhá na střeše objektu. Zapůjčení klíče je nutno objednat s předstihem u výboru SVJ.
  • Centrio - rozvod proveden v elektrorozvodných skříních na chodbě. Zavedení do bytu nutno řešit nejkratší možnou cestou pomocí stávající či nové lišty (v případě nejasností kontaktovat výbor SVJ)
  • ADSL - bytové rozvody původní. Rozvodnice v místnosti 483/7. Zapůjčení klíče je nutno objednat s předstihem u výboru SVJ.